แกลเลอรี่

Gallery

“เรลเดค” ผู้นำสื่อโฆษณาบนราวจับบันไดเลื่อน สื่อทางเลือกเหล่านี้ กลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่สร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ และการเข้าถึง​กลุ่มเป้าหมาย

Handrail Media & Advertising

สื่อโฆษณาบนราวจับบันไดเลื่อน

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

เพียงส่งที่อยู่อีเมล์ ท่านจะได้รับข่าวสารทางอีเมล์ ทราบข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ

RailDec™ Handrail Media

โดย บจก. พญาอินทร์ โกลบอล ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร เลขที่เสียภาษีอากร 0-5155-63000-50-3

บริการหลัก

งานระบบไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
งานระบบปรับอากาศ
งานระบบระบายอากาศ
งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบป้องกันอัคคีภัย
งานติดตั้งและย้ายเครื่องจักร
ระบบสาธารณูปโภค

ช่องทางติดต่อ

สำนักงาน : เลขที่ 165 หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ทะเบียนเลขที่ : 0-5155-63000-50-3
เปิดทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
โทรหาเรา : 098-989-0995
อีเมล์ : info@raildec.com
เว็บไซต์ : www.raildec.com