ติดต่อเรา

Contact Us

บริหารงานโดย “บจก. พญาอินทร์ โกลบอล” ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลติดต่อ

หากต้องการติดต่องาน มีคำถาม ต้องการพูดคุย หรือมีคำแนะนำ สามารถติดต่อสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

Call Us

098-989-0995

Email Us

info@raildec.com

Store Hours

จันทร์ – เสาร์
9:00 น. – 18:00 น.

Address

เลขที่ 165 หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

6 + 7 =

RailDec™ Handrail Media

โดย บจก. พญาอินทร์ โกลบอล ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร เลขที่เสียภาษีอากร 0-5155-63000-50-3

บริการหลัก

งานระบบไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
งานระบบปรับอากาศ
งานระบบระบายอากาศ
งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบป้องกันอัคคีภัย
งานติดตั้งและย้ายเครื่องจักร
ระบบสาธารณูปโภค

ช่องทางติดต่อ

สำนักงาน : เลขที่ 165 หมู่ที่ 2 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ทะเบียนเลขที่ : 0-5155-63000-50-3
เปิดทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
โทรหาเรา : 098-989-0995
อีเมล์ : info@raildec.com
เว็บไซต์ : www.raildec.com